Page 3 - Pretul_Exact_ed47_2018
P. 3

-	$
%	$,	%	
%	 9!
                                         (%	
%	%	
	$%	'	*(	!  0
	$%	$		$%			2%
                                         1
		! 9!        $%	,
%	'$%		'%	
	$%	$%
                                         0
	<	)%	$%		%	7=! 	%	 
%	 7=	 	 *(	 " 	 1
                                         
%	$,	%	
%	(%	'$
 ! 9!
                                         4$,%	
		
$%	')	$%	'	*(  0
	%	&2%	%	8
                                         	1
		! 9!     		$%	'
8%	
-%	$%	7= 	%
                                         0
	&

'(%	$%		!%	$
)	$	(
% '	)		$
	*(	""	1
                                         -	
%	%	
%	$%	$,% ! 9!
                                         
%	 (%	 )	 $,'%	 7=9	 	 *(  0
	#%	&2%	$			2%		$%
                                         	1
		! 9!     ,
%	'%	'$%	$%	
-%	7=!	%
                                         0
		
		*
(	.	&2%	$%	 
	 $	 *(	 ! 	 1
	 	 !
                                         %	$,%	
%	(%	
%	%		' 9!9
                                         $
%	'%	
'	*(	 	1
	
	  0
	.	1$%	$	'3$%	$
                                         ! 9!              	%	7=9		*(	!9	1
                                         0
	/$$	
%		4%		'$
% 	! 9! %	! 9!9
                                         -	$$%	%	7=9	%	8$	$  0
	.	1$%	$
$(	*?1	
%
                                         *(	!"	1
	
		! 9!  	$%	'$%	%	
-%	$%	7=!
                                         0
	&

'(%	$%		%	7=	%	 %		E2%	7=9		*(	!	1
         


        	! 9!           -	%	
%	%		'%		'$
% 
		! 9!
                     0
	&

'(%		%	$%	7= !	%		' 		.	2	*(	9 	1
	
  0
	.	1$%	
		*
(	F%	$%
    0
	&$%	&2%	%	$%	,
%	'% $
%	'$	
'		$
%	
 	! 9!  &?*?1%		$%		'$%		'%	'$%		
-%
   7=9	%	
%	$,%	-%	' %	%	$%	
(
		-
$	*(	!9  0
	.%	&2%	$%		%	$,%	
 '			%	7=9		*(	"9
   *(	 			! 9!9  1
	
		! 9!      %	(%	
%	%	
	$%	'$
 1
	
		! 9! %	! 9!9
    0
	&

'(%	%	$%	7=	%	$,%  0
	$%		$%	$%		!%	$
	$ *(	!	1
	
		! 9!9  0
		&$'
%	$
$(
   
%	(%	
%	'	*(	 '%	$,%	
%	(%	%	
  0
	D	
2%		!%	$%	7=9	%	%	
(
 $%	&?*?1%	 	$%		'%	'$%	7=
   1
		! 9!        *(	!	1
		! 9!  	
'	*(	!	1
		! 9!9 E	2%	?	
'		$
%	$%	7=!!
    0
	#%	&2%	$%	7=	%		  0
	%	&2%			$	?	
-%	'
8%  0
	$	<
%	&2%	
$%		

 *(		1
	
		! 9!9
   %	$	$,%	'$
	4$,	$	
 $%	

%	7= 	%		$	*(	" %	2
%	'%	%	
%	$%	
'%	  0
	$%	$
$(		$%		$
   %	
'%		*(	9	1
		!  1
	
		! 9!  %		!%	7=!		*(		1
		!  %	,
%	'%	'$%		'%	8%	$%
   9!                 0
	#
-%		0$%		%	-	 9!         	%	7=	%	$
    0
	&

'(%	%	$%	7=	%	$, $,%	$,%	
%	(%	
%	%  0
	.88%		%	
$%	7=! 	%	
 $	)		
	
2	4		*(	"	1
   %	
%	(%	'$	)
	
$% )	$,'%	
	$%	'	$	
%	' 			$%	%	 
	 $%	 ) 	! 9!
   
'%		*(	 	1
		!  $
	4$,	)	4$	*(	!	1
		!  $,'%	'%	
	
	*(	"	1
	
  0
	$%	$
$(	*?.%	$
   9!                9!                	! 9!           2%	9	$%	2
%	'$%		'%	$%
    0
	&$%	&2%	$		$%	$	'  0
	.88%		%	$%	(	-%  0
	/	/$$	
%	$%	-%	
 7= 	 	 *(	 9	 1
	 	 !
   $
%	7=!	%	'	*(			 %	'	*(		1
		! 9!9 '%	%	%	
%		!%	7=9		*( 9!
   ! 9!              0
	$	>	@	.%	&2%	'		$ !	1
	
		! 9!  0
	
		D	+$%	$
$(
    0
	&$%	&2%	$%	7=	%	- %		%	$,%	%	
	*(	  0
	#
-%	<	
$

%	$%	
 %	'		%	$	$
$
   %	
'	)	%	%	'$
%	'%		! 1
	
		! 9!  $%	2
%	'$	$%	$,%	
%	 (			)	%	7=9		*(
   *(	"	1
		! 9!   0
	0$	>	#
-%	A$
	#%	$% (%	%	
%	$%	
'%	%	8 	1
	
		! 9!
    0
	/	/$$%	$%	7=!	%	 	4'(%	$,%	
%	(%	 $	$	*(	!	1
		! 9!  0
		D
	+$%	$
$(	*??.%
   -%	%	
%	
(
	
'%		!	*( 
%	%	7=!	%		!%	$
	$	
  0
	*(	%	&2%	$%	'		$ 	$	
-%	'%	,
%	$%		-	'$%
   ""	1
	
		! 9!   *(	!	1
		! 9!  %	7=	%	$,%	
%	(%	
 
%	

%	'%	,
%		$
    0
	.)%	$%		%	$	-%  0
	#
-%	<	*$%	$%		%	$,%	
 %	%	
'%		!%	$
)	$	
%	' 
%	 '%	 7=	 %	 7=	 	 *(
   $,	%	
%	(%	'$
	$, %	(%	
%	'$
	*(		1
 *(	 	1
		! 9!9 !	1
		 !!
   $	$	)	4$,	$	
%	7=	%	' 
		! 9!  0
	D		
%	$%	7=	%
   *(		1
	
		! 9!  0
	#
-%	$%	'$	8	4	'$
 -	$$%	
%	%		'$
%	'%	  %			2%		$%	2
%	'$
    0
	&$%	&2%	$		$%	 4$,	$	
%	$,%	
%	(%	 !	*(	 	1
	
		! 9!  %	,
%	'%	
%	%	$%	$%
   -	
%	
'%		$	
%	
% 
%	
		
$%	
%	
'%	7=9  0
	.	1$	>	*
%		%	$%	7=99 "		*(	! 	1
	
		! 9!9
   )		%		!%	'	*(		 %		!%	
%	8$	$	*(	 	1
 	?	'$
%	-%	%	'$
	4$,%  G)%		)
%	$
$(	
%		$%
   	! 9!           	! 9!           '	*(	! 	1
	
		! 9!9 ,
%	'$	%	$	$	
		4(
    0
	&$%	&2%	$%		%	7=	%	  0
	B	%	$%		!%	-	$  0
	.$
	 %		/-%	$%	7=	%	 )		'%	'$%	$%	33%	8%
   -	$$%	
'%	'	*(	 	1
 $%	$,%	
%	(%	
%		'$
 -	(%	%	'$
	4$,%	
	$% 	%	7="	%	G7=!		*(
   	! 9!           %	'	$	
%	%	
	$%	
'	) 	!%	$
)	'	*(	!	1
		!  1
		! 9!
    0
	.	1$%	%	7=	%	
 	*(	" 	1
	
		! 9! % 9!       5
)$%	4	
	2%		$
%
   $%	-	$$%	%	$	$
	*( ! 9!9        0
	/$	2	>	$	<
%	$% !	$%	'$%	'%	$,%	
%
   9	1
	
		! 9!9   0
	&$%	&2%		2

%	7="	%		!% 
$%	$,%	
%	(%	%	
 (%	
%	
	$%	
'%		$
    0
	&$%		%	$%	$,	% $,%	
%	(%	
%	%	
	 %	$%	
'%	%	7=!	%		!%	' %	$%	
%	7=		*(
   
%	(%	
%	
	$%	
' $	*(	 	1
	
		! 9!9 *(		1
		! 9!9 1
	
		! 9! %	99
   %	7=		*(	 	1
	
		!  0
	.88%	&2%		%	-		$,%  0
	*
%	-	%	$,%	
%	  7%	$%	$
)	(
%		$%
   9!9                2
%		$%		,
%	'%	'$
%	
$ (%	 )	 
%	 
%	 7=	 %	 '	 *( ,
%	'$%	'%	-%	'%
    0
	.	1$%	$%	-		$,% 			$%	
	
%		$,%	'%	7=!  9 	1
	
		! 9!  -%	$%	
		%	'	)		$
   
	
%	$,	%	
%	(%	% 	*(	"	1
	
%	8$	$	  2(	2%	
	:.+	*(	9 	1
   '%	7=	%		!	*(	 	1
	
	 ! 9!                       	99
   ! 9!9              0
	#
-	>	<	.
(
%	$%	
$%	  0
	*
%	$%		%	$,%	
%
    0
	&$%	&2%		%	-	$$%	 	4'(%	%	
%	$%		!%	 (%	
%	)	$,'%	%		'%		'
   $,%	
%	(%	
%	'	$	
% $
)		'%	)	$,'%	)	$,'% $
%	7=		*(	 	1
	
		!  0
	*(%	&2%	-				$%	$
   7=	 %	 $

	 *(	 	 1
	  7=	 	 *(	 	 1
	 
	 	 !  9!   )		%	7=9	%	
%	%	$%
   ! 9!              9!                0
	/-%	$%		%	$,%	
%	 	%	'	*(	!	1
		!
             0
	&$%	<	5

%	-	
% (%	
%	%		'%	'$
%	7= 	%	' 9!
                    2
	$	'$	$%		,
%	'	$	
% *(	!!	1
		! 9!  0
	
%	7=	%	-		$,
    	 .	 1$%	 '
$	 	 $%	 $% $,%	
%	(%	$
2$
%	'	)	'$  0
	.
(%	&2%	<	
%		%	
 %		4$%	
	
$%	
%
   7= 	%	$,	$$%	%	'	$	
%	' 	
'%	7=	%		!	*(	 	1
 $%	2
%	'$	$%		

%		'% '2%	'		'
%		2$%
   $
%		!	*(		1
	)
	
		!  	! 9!    '$
%	'$%	%	
%	
'	)	%	7= $'	*(		1
	
		! 9!
   9!                 0
	$	<
%	%	$%	-	
 	*(	 "	1
	
		! 9!  *))	.%	
'	$
		,%
    	.	1$%	
	$%		4% 	)		$%	$
	
'%	%	7=! 0
	*(	%	&2%	$%	7=	% G'$		3%			9	%
   $%	
	$%	%	$,%	
%	(% %	
$'		*(		1
		!  -	$$%	%	
%	'$
	4$, 2%	G7=	%	7= 	%	$
   
%	'
8%	
'%	%	7=9	%	$ 9!          $	
%	
'%		!%	$
	$	
	*( -	*(	 	1
		! 9! %
   	.	2	*(	!	1
	)
	
	  0
	/	/$$%	'	%		%  	1
		! 9!  99
   ! 9!              $%	7= 	%	$,	$$%	
%	(%  0
	*
%	$%	
$%		'%		'
    0
	.%	$%		%	'
$		$% %	
	$%	
%	
'	)		*( $
%	$,	$$%	
%	(%
   $,%	
%	(%	
%	%	
'  	1
		! 9!9 %	%	'	*(	9	1
	
		!  0
	02
%		2%	$	(	$
   *(		1
		! 9!9  0
	*(%	$
%	-	%	$,% 9! %	! 9!9    %	7="	%	G7=	%	'
	
$	$%
    0
	&$	>	<	5

%		%	'
$		$ 
%	(%	$	$%	
%	) <	
%		!	$	$%		%	'	 4			2'	*(		1
   %	-%	
	$,	4	'$
 $,'%	 
	 $%	 '	 $	 
	 *( $%	 7=	 %	 -%	 '	 *( ! 9! %	! 9!9
   4$,	$	
%	$,	%	
%	 ! 	1
	
		99  !	1
		! 9!  0
	.	1$	>	/-%	2%	7=
   (%	
%	%	)	$,'	*(	  0
	&

'(%	$
%	7= 	%	  0
	
		
		!	$	$%	'$ %	G7=	%	
%	%	$%	$
   1
	)
	
		! 9!    $,%	
%	(%	'$
		'$	4$,% 		%		'%		'$
%	%	-% 
	*(		1
		! 9!
    0
	.	1$%	$%		%	7= !	%	 $	$%	-	!%	$
)		(
	*( 	9	*(	 	1
		! 9!  0
		>	/-%	2%	7=9	%
   $,			2%	%	(	
 !	1
		! 9!  0
	$	>	/	&$'%	!	

%	 
	%	
	(	*(	 	1
   %	%	'$	%	'	*(		1
    '%	2
				$	'$	$%	7=  	! 9!9
   )
	
		! 9!                       %	-		*(	9 	1
		! 9!  0
	H
%	
$		$%	(	%	'$%
    0
	&$%	&2%		%	$$%	
%  /	C
$%		%	'
$		$% 
       
-	 	 %	 %	 $%	 
	 	 
%
   
		%	%	'	-%	
 $$%	$,%	
%	(%	
%	%       7= 	%	G7=		*(	 	1
   	'%	
'%	%	'%	7=		*(	9 '	$	
%	'$
	4$,	*(	! 	1
  0
	%	$
$(		$		 99
   1
	
		! 9!      8		! 9!        2%	 	 $%	 ,
%	 '%	 '$%	 $%
    0
	&$%	&2	$%		%	7=	%	  /	;	/$$%		%	'
$		$%	$ 7=		*(	9	1
	
		!
   -%	 
%	 '
$	 	 $	 *( $%	$,%	
%	(%	
%	%	' 9!   &2%	
'%		$
%	%	$
   	1
	
		! 9!   $	
%	'$
	4$,	$	
%	
	  0
	.)%	$
$(		$%		 	2%		$%	2
%	'$%		'%	$%
    0
	.$
	 %	$%	(	-%	
 $%	7=9!		*(	!	1
	
		!  2%		$%	2
%	'$%		,
%		'%	'$% 
-%	
	7=9	%
   %	$	
	$	$%		 9!          $%		
-%	
%	7=9	%	- (
	*(		1
E	
	?	
(
   $	)		$%		!%	'	*(		1
  0
	.88%	&2%	$%		%	7=! 	%	 	$	*(	9	1
	
		!  ! 9!
   1   2   3   4   5   6   7   8